> Faksi/telefoni probleemid > Fakse ei saa saata
43HY-01F

Fakse ei saa saata

Põhjuseks võib olla, et parasjagu on saatmisel või vastuvõtmisel muu töö või faksi saatmise seaded on valed. Kontrollige järgmist.

Kas originaal on asetatud õigesti?

Asetage originaal õigesti.  

Kas tekkinud on tõrge?

Printige ja kontrollige sidehaldusaruannet.  

Kas telefoniliin on õigesti määratud?

Kontrollige, kas telefoniliin on õigesti määratud.  

Kas saadate faksi välismaale?

Sisestage faksinumbrisse tühikud.  
Muutke sätte <Saatmise alustamise kiirus> väärtust.  

Kas sihtkoha andmed on õigesti määratud?

Kontrollige, kas sihtkoha andmed on õigesti määratud.  

Ega te pole saatmas mõnda muud dokumenti mälust?

Oodake, kuni saatmine on lõpetatud.

Kas väline telefoniliin on hõivatud?

Oodake, kuni liin vabaneb.

Kas kontrollisite sihtkoha vastuvõtutingimusi (vastuvõtja faksiseade)?

Kontrollige, kas vastuvõtja faksiseade ühildub seadmega (nt kas see toetab G3-edastust).
Kontrollige, kas vastuvõtja faksiseadmes on paberit.
Kontrollige, kas vastuvõtja faksiliin on hõivatud.
Kui vastuvõtja faksiliin on hõivatud, siis „Tulemus“ aruandes Faksi SA-tulemuste aruanne on „Hõivatud/sign. pole“.  

Kas kasutate faksi saatmiseks optilist fiiberliini?

Seadet saab kasutada analoogliinidega. Optilise fiiberliini või IP-telefoniliini kasutamisel ei pruugi seade korralikult töötada sõltuvalt ühenduskeskkonnast või ühendatud seadmetest. Sellisel juhul pöörduge optilise fiiberliini või IP-telefoni pakkuja poole.