> Faksi/telefoni probleemid > Fakse ei saa saata, määrates sihtkoha saatmise ajaloos
43HY-01H

Fakse ei saa saata, määrates sihtkoha saatmise ajaloos

Ajalugu ei kuvata, kui ajalooandmed puuduvad või ajaloo funktsioon on piiratud. Kontrollige järgmist.

Kas lülitasite seadme välja?

Seadme väljalülitamisel salvestatud ajalooandmed kustutatakse.

Kas määrasite seade <Piira uued sihtkohad> olekuks <Sees>?

Kui määrate olekuks <Sees>, siis kustutatakse enne olekule <Sees> määramist salvestatud ajalooandmed.

Kas määrasite seade <Piira logist uuesti saatmist> olekuks <Sees>?

Kui määrate olekuks <Sees>, ei saa te sihtkohti ajaloost määrata.