> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване
439Y-07Y

Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или фиксиращият модул е зацапан. Проверете следното.

Форматът на заредената хартия по-малък ли е от този на данните за печат?

Уверете се, че форматът на заредената хартия отговаря на формата на данните за печат.

Почистихте ли фиксиращия модул?

Почистете фиксиращия модул.  

Когато отпечатвате изображение с полутон, като напр. снимка, на малка по размер дебела хартия, върху обратната страна на хартията появяват ли се ивици?

Променете настройката за <Под. фикс. тон. от деб. мал. харт.>. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете тази настройка като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете на <Вкл.>, скоростта на печат ще се забави.