> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се подава неправилно
6SL7-06A

Хартията се подава неправилно

Ако хартията се подава неправилно, опитайте следните възможни решения.