> Други проблеми > Не могат да се изпълнят задачи поради недостиг в капацитета на паметта
439Y-0FX

Не могат да се изпълнят задачи поради недостиг в капацитета на паметта

Увеличете свободното пространство в паметта.
Ако задача за изпращане или печат изчаква в опашка, изчакайте, докато задачата се изпълни.
Отпечатайте, изпратете или изтрийте ненужните данни, съхранявани в паметта.