> Отстраняване на заседнала хартия > За засядането на хартия > Засядане на хартия в подаващото устройство
439Y-09C

Засядане на хартия в подаващото устройство

Използвайте следната процедура, за да извадите оригинала.
Най-напред извадете документите от подаващото устройство, ако са поставени такива. След това следвайте процедурата по-долу. Не изваждайте със сила заседнала хартия от устройството. Ако заседналата хартия не може да се отстрани лесно, преминете към следващата стъпка.
1
Отстранете заседналия документ под капака на подаващото устройство.
1
Отворете капака на подаващото устройство.
2
Внимателно издърпайте документа.
3
Повдигнете тавата за документи и внимателно издърпайте документа.
4
Затворете капака на подаващото устройство.
2
Отстранете заседналия документ от долната страна на подаващото устройство.
1
Отворете подаващото устройство.
2
Внимателно издърпайте документа.
3
Затворете внимателно подаващото устройство.
3
Поставете отново документа.