> Проблеми с безжичната LAN връзка > Не можете да се свържете едновременно с безжична LAN и кабелна LAN мрежа
439Y-0A7

Не можете да се свържете едновременно с безжична LAN и кабелна LAN мрежа

Устройството не може да бъде свързано едновременно към безжична LAN мрежа и кабелна LAN мрежа.
Следните типове връзки могат да се използват едновременно: USB кабел и безжична LAN връзка или USB кабел и кабелна LAN връзка.