> Проблеми с безжичната LAN връзка > Не сте сигурни за SSID или мрежовия ключ на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които да използвате
439Y-0A9

Не сте сигурни за SSID или мрежовия ключ на безжичния маршрутизатор или точката за достъп, които да използвате

Проверете SSID и мрежовия ключ както следва.
Проверете дали не можете да намерите SSID върху безжичния маршрутизатор или устройството за точка за достъп или на кутиите им.
Проверете SSID или мрежовия ключ на безжичния маршрутизатор, или точката за достъп чрез Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant (Помощник на Canon MF/LBP за настройка на безжична мрежа).