> Проблемите продължават > Ако проблемът не може да бъде отстранен
439Y-0H1

Ако проблемът не може да бъде отстранен

Свържете се с местния търговец или със сервизния представител.
ВАЖНО!
Не разглобявайте и не ремонтирайте устройството собственоръчно
Ако разглобявате или ремонтирате устройството сами, последствията може да не се покрият от гаранцията.

Когато се свързвате с Canon

Когато се свързвате с нас, е необходимо да подготвите следната информация:
Име на продукта (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Търговец, от който сте закупили устройството
Подробности за проблема (например какво сте направили и какво се е случило в резултат на действията ви)
Сериен номер (намира се на етикета на гърба на устройството)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
ЗАБЕЛЕЖКА
Проверка на серийния номер от работния панел
Изберете <Статус монит.>  <Информация за устройството>  <Сериен номер>.