> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Забелязват се петна
439Y-04A

Забелязват се петна

Фиксиращият модул може да е замърсен.
Почистете фиксиращия модул.  
Ако почистването на фиксиращия модул не помогне, е възможно проблемът да се разреши, като зададете <Нам. петна тонер при фикс. 1> като <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, скоростта на печат може да се забави.