> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Разпечатките излизат леко оцветени
6SL7-04A

Разпечатките излизат леко оцветени

Възможна причина може да е, че не има проблем с оригинала или количеството, оставащо в тонер касетите, се изчерпва. Проверете следното.

Оригиналът с цветен фон ли е, замърсен ли е, или може би копирате оригинал, като например вестник, който е отпечатан върху тънка хартия, вследствие на което прозират текст или изображения от обратната страна?

Проверете оригинала и задайте наситеността на правилната настройка.  

Белите участъци отпечатват ли се леко оцветени?

Променете настройката на <Предотвр. образув. на воал>. Възможно е проблемът да се отстрани, ако зададете <Вкл.>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Ако зададете тази настройка на <Вкл.>, наситеността на печата може да е по-лека.

Оставащото количество тонер в касетата намаляло ли е значително?

Проверете оставащото количество тонер в касетата и при нужда я подменете.  
Независимо от показваното ниво на тонера, тонер касетата може да е достигнала края на своя експлоатационен живот поради условията на работната среда на устройството и влошените материали в касетата. Сменете тонер касетата.