> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Нюансът на цвета не е правилен
439Y-048

Нюансът на цвета не е правилен

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или да има проблем със страната на хартията, върху която се извършва отпечатването. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Проверете хартията, която използвате, и я подменете с подходяща.

Отпечатването извършва ли се от правилната страна на хартията?

При някои типове хартия едната страна е подходяща за отпечатване, но другата страна не е подходяща. Ако полученото качество на печат е лошо, опитайте да отпечатате на другата страна на хартията.

Изпълнихте ли пълно регулиране на градацията?

За да получите оптимален резултат от копирането, изпълнете <Пълно регулиране>.