> Когато отпечатването е с лошо качество > Отпечатването е с лошо качество > Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване
6SL7-04H

Върху обратната страна на хартията се забелязва зацапване

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или фиксиращият модул е зацапан. Проверете следното.

Форматът на заредената хартия по-малък ли е от този на данните за печат?

Уверете се, че форматът на заредената хартия отговаря на формата на данните за печат.

Почистихте ли фиксиращия модул?

Почистете фиксиращия модул.  

Появява ли се зацапване върху разпечатките при продължителен печат? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Това явление може да възникне, когато отпечатвате продължително задания, съдържащи много изображения с полутонове*. Променете настройката на <Авт. почист. на фиксиращия модул> или <Редов. почист. фиксир. модул>. Чрез настройка на <Авт. почист. на фиксиращия модул> можете да конфигурирате автоматично почистване на фиксиращия модул, за да предотвратите появата на зацапване върху разпечатките. Ако зададете <Редов. почист. фиксир. модул> на по-високо ниво, честотата на редовното почистване се увеличава.  
*Полутоновете се използват за таблични клетки, графики, фонове на презентационни материали, фотографии и др.
ЗАБЕЛЕЖКА
При всяко почистване с <Авт. почист. на фиксиращия модул> се извежда лист хартия.
Ако настроите <Редов. почист. фиксир. модул> на по-високо ниво, скоростта на печат ще се забави.
Ако симптомът не се подобри след промяна на настройката на <Редов. почист. фиксир. модул> или ако не искате да задавате <Авт. почист. на фиксиращия модул>, извършете <Почистване на фиксиращия модул (намаляв. на зацапв. отзад на хартията)>.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Тази операция ще бъде по-ефективна, ако се изпълнява около един час след завършване на предишната сесия за отпечатване.