> Когато отпечатването е с лошо качество > Хартията се подава неправилно
439Y-04J

Хартията се подава неправилно

Ако хартията се подава неправилно, опитайте следните възможни решения.