> Често срещани проблеми > Индикаторът за грешка свети или мига
439Y-002

Индикаторът за грешка свети или мига

Ако възникне грешка, индикаторът за грешка свети или мига. Проверете следното.

Правилно ли е заредена хартията?

Проверете дали хартията е заредена правилно.  

Възникнало ли е засядане на хартия?

Проверете дали има засядане на хартия. Ако има засядане на хартия, на екрана се показва съобщение. Следвайте инструкциите на екрана, за да отстраните заседналата хартия.

Изведено ли е съобщение на екрана?

Ако възникне проблем, на екрана се показва съобщение. Използвайте контрамерките, предложени в съобщението.

Рестартирайте устройството.

Изключете устройството, изчакайте най-малко 10 секунди и го включете отново.
ЗАБЕЛЕЖКА
След разрешаване на проблема индикаторът за грешка изгасва и дисплеят се връща към екрана с основни функции. Ако не можете да отстраните проблема, свържете се с местния търговец или със сервизния представител.