> Често задавани въпроси > Изпращане на факсове от компютър (PC Fax)
6SL7-003

Изпращане на факсове от компютър (PC Fax)

Можете да инсталирате драйвер за факс машина на Вашия компютър, за да Ви позволи да посочите дестинация и да изпратите факс, когато отпечатвате. Използвайте следващите стъпки.
ВАЖНО!
Когато опцията <Позволяв. на изпращ. с драйвер за факс> е зададена като <Изкл.> на машината, не можете да изпращате факсове от компютър. Променете настройката на <Вкл.> със следващите стъпки.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Изпращане>  <Настройки за факс>  <Позв. изпр. с драйвер за факс>  <Вкл.>
ЗАБЕЛЕЖКА
Екранните снимки на драйвер за факс, използвани тук, може да са различни от тези на екрана Ви в зависимост от операционната система и версията на драйвера за факс.

Стъпка 1 Инсталирайте драйвера за факс на компютъра си

1
Изтеглете драйвера за факс от уебсайта за изтегляне на Canon.
1
В браузъра си отворете https://global.canon/en/support/.
2
Изберете своята страна или регион.
3
Щракнете върху "Support" (Поддръжка).
4
Отворете страницата за изтегляне за драйвера и изтеглете драйвера.
2
Инсталирайте изтегления драйвер.
Стартирайте инсталационната програма и следвайте екранните инструкции за инсталиране.

Стъпка 2 Изпратете факс от компютъра си

Стъпките за изпращане на факсове зависят от операционната система на компютъра Ви. Изпращайте факсове съгласно метода за операционната Ви система.

Windows

Потребители на macOS: Отметнете Mac.
1
В приложението, използвано за създаване на документа, изберете [Печат] от менюто [Файл] и изведете екрана за печат.
2
Изберете драйвера за факс на машината на екрана за печат.
3
Щракнете върху [Печат] или [OK].
За да добавите заглавна страница и т.н.,
4
Укажете дестинацията.
За да укажете от адресната книга,
За да въведете директно дестинацията,
Задайте други елементи, ако е необходимо.
5
Щракнете върху [Send].
Факсът е изпратен.

Mac

Потребители на Windows: Отметнете Windows.
ЗАБЕЛЕЖКА
Стъпките за macOS 10.15 са описани тук.
1
Изберете [Print] от менюто [File] на приложението.
2
Изберете драйвера за факс на машината от [Printer].
Ако не се изведат опции за печат, щракнете върху [Show Details] в долната част на екрана.
За да добавите заглавна страница и т.н.,
3
Изберете панела [General Settings] от изскачащото меню на диалоговия прозорец за печат.
4
Укажете дестинацията.
За да укажете от адресната книга,
За да въведете директно дестинацията,
5
Щракнете върху [Print].
Факсът е изпратен.