> Често задавани въпроси > Изпращане на данни от сканиране по имейл
6SL7-001

Изпращане на данни от сканиране по имейл

Задайте необходимите настройки да се изпращат по имейл от компютъра Ви. Използвайте стъпките по-долу.
ЗАБЕЛЕЖКА
Проверете и запишете предварително информацията по-долу.
Имейл адреса за регистриране като дестинация
Информация за настройките на сървъра на поща (име на SMTP сървър*; номер на порт; изискване за удостоверяване; потребителско име, парола и др. за удостоверяване)
За да проверите тази информация, можете да прочетете инструкциите и файла с помощ за приложението, което използвате в момента.

Стъпка 1 Конфигурирайте машината за изпращане на имейл (операция от компютъра Ви)

Използвайте специалния инструмент за настройка (Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане)) чрез уеб браузъра, инсталиран на машината.
1
Стартирайте Send Function Setting Tool (Инструмент за настройка на функцията за изпращане).
Въведете "http://<IP адреса на машината>/sendsupport_login.html" в полето за адрес на уеб браузъра и натиснете клавиша [ENTER] на клавиатурата.
2
Щракнете върху [Start].
Ако се изведе екранът за влизане,
3
Щракнете върху [Send to E-mail Settings].
Ако се изведе екранът, който Ви подканя да въведете PIN на адресната книга,
4
Въведете исканата информация.
[Registration]
[Favorites Number]
Регистрирайте имейл адрес в <Предпочитания> в адресната книга. Изберете неизползван номер от падащото меню.
[Name for Favorites Number]
Въведеното име ще се появи в списък в адресната книга. Задайте име, което ще Ви бъде лесно за намиране по-късно.
[Send Destination Settings]
[Destination E-mail Address]
Въведете имейл адреса, на който искате да изпратите сканираните си оригинали.
[SMTP Server Settings]
[SMTP Server]
Въведете името на SMTP сървъра.
[SMTP Authentication]
Щракнете върху [Set] или радио бутона [Not Set], за да съгласувате настройките за удостоверяване на SMTP сървъра. Ако е избрано [Set], въведете потребителското име в текстовото поле [User Name] и паролата в текстовото поле [Password].
5
Щракнете върху [Next].
6
Потвърдете настройките и щракнете върху [Register].
7
Натиснете превключвателя на захранването и изключете машината.
За да завършите регистрирането, трябва да изключите машината и отново да я включите.
8
След изключване на захранването изчакайте поне 10 секунди, преди да натиснете отново превключвателя на захранването.
Това завършва настройките за изпращане по имейл.

Стъпка 2 Сканирайте оригинала на машината и го изпратете по имейл

1
Поставете оригинала в подаващото устройството или върху стъклото за документи.
2
Изберете <Сканиране> на екрана Начало.
Ако се изведе екранът за влизане,
3
Изберете <Имейл>.
4
Укажете дестинацията.
1
Изберете <Адресна книга> в раздела <Указване на дестин.>.
2
Изберете <До>.
3
Изберете кутийката с отметка за желаната дестинация и изберете <Приложи>.
5
Изберете <Старт>.
Ако оригиналът е поставен в подаващото устройство
След като оригиналът бъде сканиран, данните от сканирането се изпращат на посочения имейл адрес.
Ако оригиналът е поставен върху стъклото за документи
1
След като оригиналът бъде сканиран, изберете <Старт изпращ.>.
Данните от сканирането се изпращат на посочения имейл адрес.
Ако сканирате няколко оригинала,
Ако сканирането не е успешно,