> Проблеми с факс/телефон > Невъзможно автоматично превключване между телефон и факс
6SL7-03E

Невъзможно автоматично превключване между телефон и факс

Възможна причина може да е, че режимът на получаване или настройките за получаване са неправилни, или че свободното пространство в паметта се изчерпва. Проверете следното.

Устройството конфигурирано ли е за автоматично превключване между телефон и факс?

Проверете дали за режим за получаване е зададена настройка <Факс/тел. (автоматично превключване)>, <Телефонен секретар> или <Превключване на мрежа>.  
Когато е зададен като <Телефонен секретар>, проверете дали към това устройство е свързан телефонен секретар и той е включен с правилно записано аудио съобщение за отговор.

Изчерпва ли се свободното пространство в паметта?

Отпечатайте, изпратете или изтрийте ненужните данни, съхранявани в паметта.  

Настройката за <Начален час на позвъняване> не е ли твърде кратка?

Ако настройката на <Начален час на позвъняване> е твърде кратка, може да не бъде установено получаване на факс, водещо до звънене до външния телефон. Настройте <Начален час на позвъняване> на достатъчно дълга стойност.  

Дали състоянието на телефонната линия е лошо?

Ако състоянието на телефонната линия е лошо, променете настройката на <Скорост при старт на получаване>.  

Изпращащото устройство поддържа ли сигнал за идентифициране на факс (CNG сигнал)?

Входящо повикване от устройство без способност да прехвърля сигнал за идентифициране на факс няма да превключи това устройство на режим на получаване, Получете факса чрез ръчно действие.