> Проблеми с факс/телефон > Получените факсове не могат да се отпечатат
6SL7-03C

Получените факсове не могат да се отпечатат

Възможна причина може да е, че не се използва подходяща хартия или тонер касетите са достигнали края на живота си. Проверете следното.

Подходяща хартия ли използвате?

Заредете хартия, върху която полученият факс документ може да се отпечата правилно.  
Проверете настройката за формат на хартията.  

Тонер касетите поставени ли са правилно?

Поставете отново тонер касетите.  

Някоя тонер касета достигнала ли е края на живота си?

Проверете оставащото количество тонер в касетите.  

Ако полученият документ не може да се отпечата 2-странно

Проверете настройките за 2-странен печат на получения факс документ.