> Проблеми с факс/телефон > Получените факсове не се извеждат в чисто състояние
6SL7-03A

Получените факсове не се извеждат в чисто състояние

Възможна причина може да е, че зоната за сканиране на изпращащото устройство е замърсена или настройките за получаване на това устройство не са правилни. Проверете следното.

Замърсена ли е зоната за сканиране на изпращащото устройство?

Помолете подателя да провери дали зоната за сканиране на неговото/нейното устройство е замърсена.

Липсва ли част от съдържанието на получената страница?

Подравнете водачите за хартия спрямо краищата на хартията.  
Уверете се, че отпечатвате на хартия с подходящ формат.  
Задайте <Изпол. намал. р-р на получ.> като <Вкл.>.