> Проблеми с факс/телефон > Не можете да изпращате факс
439Y-01F

Не можете да изпращате факс

Възможна причина може да е, че в момента се изпраща или получава друга задача или настройките за изпращане на факс са неправилни. Проверете следното.

Оригиналът поставен ли е правилно?

Поставете оригинала правилно.  

Възникнала ли е грешка?

Отпечатайте и проверете отчет за управление на комуникацията.  

Зададени ли са правилни настройки за телефонната линия?

Проверете дали телефонната линия е зададена правилно.  

Изпращате ли факс в чужбина?

Вмъкнете интервали във факс номера.  
Променете настройката за <Скорост при старт на изпращане>.  

Информацията за дестинацията зададена ли е правилно?

Проверете дали информацията за дестинацията е зададена правилно.  

Не изпращате ли друг документ от паметта?

Изчакайте, докато изпращането завърши.

Заета ли е външна телефонна линия?

Изчакайте, докато линията се освободи.

Проверихте ли средата за получаване на дестинацията (факс машина на получателя)?

Проверете дали факс машината на получателя е съвместима с това устройство (дали поддържа G3 например).
Проверете дали във факс машината на получателя е заредена хартия.
Проверете дали факс линията на получателя е заета.
Когато факс линията на получателя е заета, „Резултат“ в Отчет с резултати от изпращане на факс показва „Заето/няма сигнал.“  

Използвате ли влакнесто-оптична линия за изпращане на факс?

Устройството е предназначено за използване с аналогови телефонни линии. При използване на оптична линия или IP телефонна линия е възможно устройството да не работи правилно в зависимост от комуникационната среда или свързаните устройства. В такъв случай се свържете с доставчика на оптичната линия или IP телефон.