> Проблеми с факс/телефон > Изпратените факсове не се извеждат в чисто състояние
439Y-01J

Изпратените факсове не се извеждат в чисто състояние

Възможна причина може да е, че стъклото за документи или подаващото устройство са замърсени или настройките за изпращане не са правилни. Проверете следното.

Стъклото за сканиране или подаващото устройство замърсени ли са?

Почистете стъклото на скенера или подаващото устройство. Ако почистването не подобри резултатите, е възможно причината да е във факс устройството на получателя.

Настройките за изпращане зададени ли са правилно?

От елементите за настройка на изпращането проверете настройките за качество на изображението. Ако е необходимо, променете настройките.  

Променили ли сте настройките за изпращане по подразбиране?

Ако сте променили настройките по подразбиране чрез <Промяна на настр. по подразбиране (Факс)>, инициализирайте настройките, за да възстановите фабричните настройки по подразбиране.