> Проблеми с факс/телефон > Не можете да изпращате факс чрез посочване на дестинацията в хронологията на изпращане
6SL7-037

Не можете да изпращате факс чрез посочване на дестинацията в хронологията на изпращане

Не се показва хронология, когато няма хронология на данни или функцията за хронология е ограничена. Проверете следното.

Изключвали ли сте устройството?

Изключването на устройството причинява изтриване на съхранените хронологични данни.

Настроили ли сте <Ограничаване на нови дестин.> като <Вкл.>?

Ако настроите като <Вкл.>, хронологичните данни, съхранени преди настройка на <Вкл.>, се изтриват.

Настроили ли сте <Огран. на повт. изпр. от рег.> като <Вкл.>?

Ако настроите като <Вкл.>, не можете да посочите дестинация от хронологията.