> Проблеми с мрежата > Не можете да се свържете с мрежата
439Y-00E

Не можете да се свържете с мрежата

Възможна причина може да е, че изборът на портове или настройката на IP адреса са неправилни. Проверете следното.
Вижте също точките по-долу.

Избрани ли са правилните портове?

Проверете настройките за портовете.
Когато няма подходящ порт, създайте го с драйвера на принтера.  

IP адресът зададен ли е правилно?

Извършете тест на връзката, за да проверите дали IP адресът е зададен правилно.
В DHCP среда IP се придобива автоматично. Проверете дали текущият IP адрес е зададен правилно. Ако IP адресът не е зададен правилно, проверете дали DHCP функцията на маршрутизатора или точката за достъп е активирана.  
ЗАБЕЛЕЖКА
Според фабричната настройка по подразбиране <DHCP> и <Автоматично IP> са активирани, за да може устройството да получи IP адрес автоматично.

Частта с подмрежовия адрес на IP адреса на устройството и тази на IP адреса на компютъра съвпадат ли една с друга?

Ако подмрежовите адреси не съвпадат, направете така че да съвпаднат, като промените IP адресите на устройството и на компютъра.  

Комуникацията на компютъра ограничена ли е от защитна стена?

Ако IP адресите или MAC адресът не са въведени правилно, няма да имате достъп до устройството. В такъв случай е необходимо от работния панел да зададете <Филтър за IPv4 адрес>, <Филтър за IPv6 адрес> или <Филтър за MAC адрес> като <Изкл.>.

Ако устройството се изключи и след това се включи отново, комуникацията забранена ли е?

Когато устройството се изключи и след това се включи отново, може да стане така, че на устройството да бъде назначен различен IP адрес от този, който е бил използван. Когато използвате DHCP, се свържете с мрежовия администратор и извършете една от следните настройки.
Задайте <DNS динамично обновяване> като <Вкл.> на устройството.  
Извършете настройка, така че при стартиране на устройството винаги да се назначава един и същ IP адрес.