> Проблеми с мрежата > Не можете да се свържете със споделен принтер
6SL7-01K

Не можете да се свържете със споделен принтер

Проверете дали устройството фигурира сред споделените принтери в мрежата, включваща сървъра за печат.  
Ако не е показано, се свържете с администратора на мрежата или сървъра.