> Проблеми с мрежата > Не сте сигурни за настройката на IP адреса
6SL7-01F

Не сте сигурни за настройката на IP адреса

Можете да проверите IP адреса чрез следната процедура.

Преглед на настройките на IPv4

<Статус монит.> <Мрежова информация> <IPv4> Изберете настройката, която искате да прегледате Проверете настройките

Преглед на настройките на IPv6

<Статус монит.> <Мрежова информация> <IPv6> Изберете настройката, която искате да прегледате Проверете настройките