> Проблеми със сканирането > В сканираните документи има протичане
6SL7-03R

В сканираните документи има протичане

Протичане може да възникне, ако настройката за плътност не е правилна. Проверете дали настройката за плътност е правилна и я променете, ако е необходимо.