> Проблеми със сканирането > Сканираните документи са бледи или замърсени
6SL7-03L

Сканираните документи са бледи или замърсени

Възможна причина може да е, че стъклото за документи или подаващото устройство са замърсени или има проблем с драйвера на скенера. Проверете следното.

Стъклото за сканиране или подаващото устройство замърсени ли са?

Почистете стъклото на скенера или подаващото устройство.

Сканирането чрез други приложения ясно ли е?

Ако сканирането чрез други приложения е ясно, може да има проблем с драйвера или софтуера на скенера. Преинсталирайте драйвера или софтуера на скенера.