> Проблеми със сканирането > Не можете да сканирате чрез компютър
439Y-01Y

Не можете да сканирате чрез компютър

Възможна причина може да е, че оригиналът не е поставен правилно или има проблем с настройките на драйвера на скенера. Проверете следното.

Оригиналът поставен ли е правилно?

Поставете оригинала правилно.  

Има ли проблем с драйвера или софтуера на скенера?

Преинсталирайте драйвера или софтуера на скенера.

Настройката за резолюция зададена ли е правилно?

Ако резолюцията е твърде висока, сканирането може да е невъзможно в зависимост от средата. В този случай намалете резолюцията и проверете дали сканирането е възможно.