> Проблеми със сканирането > Не можете да запазвате сканирани документи в компютъра
6SL7-03J

Не можете да запазвате сканирани документи в компютъра

Възможна причина може да е, че оригиналът не е поставен правилно или има проблем с драйвера на скенера. Проверете следното.

Оригиналът поставен ли е правилно?

Поставете оригинала правилно.  

Има ли проблем с драйвера или софтуера на скенера?

Преинсталирайте драйвера или софтуера на скенера.