> Повідомлення та коди помилок > Засоби вирішення проблеми для кожного коду помилки
6SHR-00J

Засоби вирішення проблеми для кожного коду помилки

Ознайомтеся з інформацією нижче, щоб дізнатися про можливі причини та способи усунення проблем, з якими пов’язаний кожен код помилки.
Якщо виникає помилка, як-от не вдається виконати друк або надіслати чи отримати факс або відсканований оригінал, відповідний код помилки відображається у звіті або на екрані журналу завдань у вигляді тризначного числа.
Щоб дізнатися, як надрукувати звіт про помилку й інформацію, яку він містить, див.  
Для отримання додаткової інформації про журнал обліку завдань див.  

Від #001 до #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

Від #401 до #499

#401
#406
#408

Від #701 до #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

Від #801 до #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

Від #901 до #999

#934
#995