> Проблеми з підключенням до бездротової локальної мережі > Ідентифікатор SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу для підключення не відображається в списку точок доступу
453K-0AR

Ідентифікатор SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу для підключення не відображається в списку точок доступу

Причиною може бути неправильно вказаний або ненаданий ідентифікатор SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу. Перевірте зазначене нижче.

Чи правильно вказано SSID?

Перевірте правильність ідентифікатора SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу.  

Чи правильно підключено апарат до мережі?

Перевірте підключення до мережі. Якщо підключення до мережі встановлено, а проблема досі не зникла, перевірте параметри безпеки маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу. За потреби змініть параметри. Апарату не вдається підключитися до бездротової локальної мережі

Чи перевірили ви параметри маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу?

Коли активовано прихований режим*1 або режим блокування підключень до БУДЬ-ЯКИХ точок доступу*2, ідентифікатор SSID може не відображатися. Налаштуйте підключення до бездротової локальної мережі вручну.  
*1Режим, у якому інші пристрої не можуть автоматично визначати SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу.
*2Режим, у якому маршрутизатор бездротової мережі або точка доступу блокують підключення пристроїв, налаштованих на підключення до будь-яких мереж (у полі SSID указано значення «БУДЬ-ЯКИЙ» або це поле взагалі пусте).
Перевірте, чи не встановлено каналів, відмінних від 1–13. Щоб уникнути радіоперешкод між каналами в разі використання кількох маршрутизаторів бездротової мережі або точок доступу, кожному з цих пристроїв слід призначити канал якнайдалі від сусідніх, наприклад «маршрутизатор A: канал 1, маршрутизатор B: канал 6, маршрутизатор C: канал 11».
ПРИМІТКА
Для отримання докладніших відомостей про перевірку або призначення каналів дивіться посібник з експлуатації маршрутизатора бездротової мережі чи точки доступу або зверніться до виробника.