> Друк відбувається неналежним чином > Результати друку незадовільні > Частина сторінки не друкується
453K-06X

Частина сторінки не друкується

Причиною можуть бути неправильно встановлені параметри полів або неналежне завантаження паперу. Перевірте зазначене нижче.

Чи друк даних здійснюється без полів?

Ця ознака може свідчити про те, що в драйвері принтера встановлено друк без полів. Обов’язково налаштуйте поля для документа, який друкуєте.
Вкладка [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Чи встановлено напрямні точно за краями паперу?

Якщо напрямні паперу встановлено надто вільно чи надто щільно, частину документа може бути не надруковано.  

Чи встановлено апарат у місці, де трапляються різкі й швидкі зміни температури?

Якщо температура навколишнього середовища, у якому встановлено апарат, різко зміниться, може виникнути конденсація, що може спричинити знебарвлення або просвічування зображень і тексту. Якщо для параметра <Control Condensation> встановлено значення <On>, конденсат усередині апарата буде усунено. Усунення конденсату може виконуватись автоматично через зміну температури.  
ВАЖЛИВО
Доки триває видалення конденсату друк може виконуватися неналежним чином і в результаті друку може виводитися чистий папір.
Якщо встановити значення <On>, апарат має залишатися ввімкнутим для підтримання дії видалення конденсату.
Якщо вибрати значення <On>, параметр Auto Shutdown (Автоматичне вимкнення) буде вимкнуто.