> Друк відбувається неналежним чином > Результати друку незадовільні > На роздруківках з’являються плями
453K-0E2

На роздруківках з’являються плями

Причиною може бути невідповідний папір або неналежні умови експлуатації. Перевірте зазначене нижче.

Перевірте, чи використовується правильний папір.

Перевірте, чи використовується правильний папір, і замініть на потрібний.

Чи з’являються плями, коли апарат використовується в умовах низької вологості?

Змініть значення параметра <Low Humidity Mode>. За використання режиму <Mode 2> ефективність буде вищою, ніж за використання режиму <Mode 1>. Спочатку спробуйте встановити режим <Mode 1>.  
ПРИМІТКА
Якщо вказати параметр <Low Humidity Mode>, щільність друку може зменшитись або бути нерівномірною, коли апарат використовується в середовищі з високим рівнем вологості.

Поява плям на роздруківках залежить від типу паперу або умов експлуатації?

Змініть значення параметра <Correct Blurry Image>. Ефект покращення найменший у режимі <Mode 1> і найбільший у режимі <Mode 4>. Почніть настроювання з режиму <Mode 1>.  
ПРИМІТКА
Збільшення ефекту покращення може призвести до зменшення насиченості друку або його сповільнення. Це також може призвести до менш гострих контурів і грубіших деталей.
Якщо вказано параметр [Barcode Adjustment Mode] для драйвера принтера, параметр <Correct Blurry Image> вимкнуто.

Чи встановлено апарат у місці, де трапляються різкі й швидкі зміни температури?

Якщо температура навколишнього середовища, у якому встановлено апарат, різко зміниться, може виникнути конденсація, що може спричинити знебарвлення або просвічування зображень і тексту. Якщо для параметра <Control Condensation> встановлено значення <On>, конденсат усередині апарата буде усунено. Усунення конденсату може виконуватись автоматично через зміну температури.  
ВАЖЛИВО
Доки триває видалення конденсату друк може виконуватися неналежним чином і в результаті друку може виводитися чистий папір.
Якщо встановити значення <On>, апарат має залишатися ввімкнутим для підтримання дії видалення конденсату.
Якщо вибрати значення <On>, параметр Auto Shutdown (Автоматичне вимкнення) буде вимкнуто.  

Чи залежить поява плям на копіях від типу паперу або умов навколишнього середовища?

Можливо, усунути цю проблему вдасться, змінивши значення параметра <Correct Blurry Image for Copy>. Ефект покращення найменший у режимі <Mode 1> і найбільший у режимі <Mode 3>.  
ПРИМІТКА
Збільшення ефекту покращення може призвести до зменшення насиченості друку.