> Проблеми з підключенням до бездротової локальної мережі > Апарату не вдається підключитися до бездротової локальної мережі
453K-0A4

Апарату не вдається підключитися до бездротової локальної мережі

Для перевірки підключення до бездротової локальної мережі виконайте описану нижче процедуру.
1
Перевірте стан комп’ютера.
Чи завершено налаштування параметрів комп’ютера та маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу?
Чи правильно приєднані кабелі маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу (зокрема, шнур живлення та кабель локальної мережі)?
Чи ввімкнуто маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу?
Якщо після перевірки проблема не зникла, виконайте зазначені нижче дії
Вимкніть пристрої та ввімкніть їх знову.
Трохи зачекайте та спробуйте підключитися до мережі.
2
Переконайтеся, що апарат увімкнуто.
Якщо апарат увімкнуто, вимкніть його, а потім увімкніть знову.
3
Перевірте місце, де встановлено апарат і маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу.
Чи не задалеко встановлено апарат від маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу?
Чи є між апаратом і маршрутизатором бездротової мережі або точкою доступу які-небудь перешкоди, як-от стіни?
Чи розміщено біля апарата які-небудь побутові прилади, які випромінюють радіохвилі (наприклад, мікрохвильова піч або радіотелефон)?
4
Змініть параметри бездротової локальної мережі.
ПРИМІТКА
Якщо маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу налаштовано так, як описано нижче, налаштуйте підключення до бездротової локальної мережі вручну.  
Активовано прихований режим*1.
Активовано режим блокування підключень до БУДЬ-ЯКИХ точок доступу*2.
Вибрано автоматично згенерований ключ шифрування (шістнадцятковий).
*1Режим, у якому інші пристрої не можуть автоматично визначати SSID маршрутизатора бездротової мережі або точки доступу.
*2Режим, у якому маршрутизатор бездротової мережі або точка доступу блокують підключення пристроїв, налаштованих на підключення до будь-яких мереж (у полі SSID указано значення «БУДЬ-ЯКИЙ» або це поле взагалі пусте).
Якщо маршрутизатор бездротової мережі або точку доступу налаштовано так, як описано нижче, змініть параметри маршрутизатора.
MAC-адресу апарата та комп’ютера відхилено функцією фільтрування пакетів за MAC-адресою*3.
На маршрутизаторі вибрано алгоритм WEP або для методу шифрування WPA/WPA2 вказано протокол TKIP, тоді як для бездротового передавання даних використовується лише стандарт IEEE 802.11n.
*3Функція, що дозволяє зв’язок лише з пристроями, які мають указані MAC-адреси, і забороняє обмін даними з будь-якими іншими пристроями.