> Друк відбувається неналежним чином > Результати друку незадовільні > На роздруківках з’являються плями
453K-041

На роздруківках з’являються плями

Причиною може бути невідповідний папір або неналежні умови експлуатації. Перевірте зазначене нижче.

Перевірте, чи використовується правильний папір.

Перевірте, чи використовується правильний папір, і замініть на потрібний.

Чи з’являються плями, коли апарат використовується в умовах низької вологості?

Для параметра <Low Humidity Mode> установіть значення <On>.  
ПРИМІТКА
Якщо встановити значення <On>, щільність друку може зменшитись або бути нерівномірною, коли апарат використовується в середовищі з високим рівнем вологості.

Чи встановлено апарат у місці, де трапляються різкі й швидкі зміни температури?

Якщо температура навколишнього середовища, у якому встановлено апарат, різко зміниться, може виникнути конденсація, що може спричинити знебарвлення або просвічування зображень і тексту. Якщо для параметра <Control Condensation> встановлено значення <On>, конденсат усередині апарата буде усунено. Усунення конденсату може виконуватись автоматично через зміну температури.  
ВАЖЛИВО
Доки триває видалення конденсату друк може виконуватися неналежним чином і в результаті друку може виводитися чистий папір.
Якщо встановити значення <On>, апарат має залишатися ввімкнутим для підтримання дії видалення конденсату.
Якщо вибрати значення <On>, параметр Auto Shutdown (Автоматичне вимкнення) буде вимкнуто.