> Проблеми під час друку/копіювання > Замала швидкість друку
453K-018

Замала швидкість друку

Причиною може бути малий обсяг вільного місця в пам’яті. Перевірте зазначене нижче.
ПРИМІТКА
Описані нижче явища належать до характеристик апарата, тому вони не вважаються відхиленнями від норми.
Потрібен деякий час, доки надрукується перша сторінка.
Швидкість друку може знизитися залежно від орієнтації завантаженого паперу. Якщо можливо, змініть орієнтацію паперу.
Після неперервного друку або друку на вузькому папері подальші операції друку можуть уповільнитися чи призупинитися, оскільки може бути необхідна корекція температури головного блока або параметрів якості зображення.
Якщо друк призупинено, трохи зачекайте. Після завершення корекції робота апарата відновиться.

Чи не замало в пам’яті апарата вільного місця?

Надрукуйте, надішліть або видаліть непотрібні дані, які зберігаються в пам’яті.  

Чи використовується функція захищеного друку?

Якщо ви не використовуєте функцію захищеного друку, рекомендується для параметра <Use Secure Print> вибрати значення <Off>.