> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > งานพิมพ์เป็นสีเทา
453J-07U

งานพิมพ์เป็นสีเทา

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นฉบับหรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ต้นฉบับมีสีพื้นหลังหรือมีรอยเปื้อนหรือไม่ หรือคุณกำลังทำสำเนาต้นฉบับ เช่น หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษบาง ข้อความหรือภาพของอีกด้านจึงสามารถมองเห็นได้ผ่านกระดาษ

ตรวจสอบต้นฉบับ แล้วปรับความเข้มให้เป็นการตั้งค่าที่ถูกต้อง  

พื้นหลังสีขาวกลายเป็นสีเข้มหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า <ความเข้มพื้นหลัง> การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า <ปรับ (ด้วยตนเอง)> อาจแก้ไขปัญหานี้ได้  
หมายเหตุ
ส่วนอื่นๆ ที่ไม่ใช่พื้นหลังอาจได้รับผลกระทบไปด้วย ขึ้นอยู่กับสีของต้นฉบับ

เครื่องติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่

ติดตั้งเครื่องในตำแหน่งที่เหมาะสม  
จัดเก็บตลับหมึกพิมพ์ในสถานที่ที่เหมาะสมเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมง จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง การทำเช่นนี้อาจแก้ไขปัญหาได้ หากปัญหายังคงอยู่ ให้เปลี่ยนตลับหมึก