> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > มีรอยเปื้อนปรากฏตรงขอบด้านล่างของงานพิมพ์
453J-07F

มีรอยเปื้อนปรากฏตรงขอบด้านล่างของงานพิมพ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษให้ถูกต้องด้วย

คุณพิมพ์ข้อมูลโดยไม่มีระยะขอบใช่หรือไม่

อาการเช่นนี้เกิดขึ้นหากตั้งค่าระยะขอบเป็นไม่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะขอบโดยรอบเอกสารที่จะพิมพ์
แท็บ [การจัดชุด]  [การตั้งค่าขั้นสูง]  [ขยายขอบเขตการพิมพ์และพิมพ์]  [ปิด]