> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในชุดป้อนจ่าย
453J-05F

กระดาษติดในชุดป้อนจ่าย

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำต้นฉบับออก
ถ้ามีต้นฉบับในชุดป้อนจ่าย ให้นำต้นฉบับนั้นออกมาก่อน จากนั้นจึงทำตามขั้นตอนด้านล่าง อย่าใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมาจากเครื่อง ถ้ากระดาษที่ติดอยู่ไม่สามารถนำออกมาได้โดยง่าย ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
นำต้นฉบับที่ติดอยู่ออกจากฝาชุดป้อนจ่าย
1
เปิดฝาชุดป้อนจ่าย
2
ค่อย ๆ ดึงต้นฉบับออกมา
3
ยกถาดต้นฉบับขึ้น แล้วค่อยๆ ดึงต้นฉบับออกมา
4
ปิดฝาชุดป้อนจ่าย
2
นำต้นฉบับที่ติดอยู่ออกมาจากด้านล่างของชุดป้อนจ่าย
1
เปิดชุดป้อนจ่าย
2
ค่อย ๆ ดึงต้นฉบับออกมา
3
ค่อยๆ ปิดชุดป้อนจ่าย
3
วางต้นฉบับอีกครั้ง