> การนำกระดาษที่ติดออก > หากกระดาษติดซ้ำหลายครั้ง
453J-05K

หากกระดาษติดซ้ำหลายครั้ง

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่อง หรือใส่กระดาษไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

มีเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีเศษกระดาษหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเครื่องหรือไม่

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

คลี่ปึกกระดาษให้ทั่วเพื่อให้แผ่นกระดาษไม่เกาะติดกัน
ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่  
ตรวจสอบว่าจำนวนแผ่นกระดาษที่โหลดเหมาะสมหรือไม่และใช้กระดาษเหมาะสมหรือไม่

กระดาษติดค้างระหว่างการพิมพ์บนด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์แล้ว (การพิมพ์ 2 ด้านด้วยตนเอง) หรือไม่

รีดรอยม้วนบนกระดาษที่พิมพ์ให้เรียบ
เลือกช่องทำเครื่องหมาย [พิมพ์บนด้านอื่น] ในแท็บ [แหล่งจ่ายกระดาษ] ของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ [พิมพ์บนด้านอื่น] อาจไม่แสดงผล ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแสดงผล โปรดดูที่คู่มือสำหรับไดรเวอร์ที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์คู่มือออนไลน์
ข้อสำคัญ
สำหรับการพิมพ์บนด้านหลังของกระดาษที่พิมพ์แล้ว คุณสามารถใช้ได้เฉพาะกระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องนี้เท่านั้น อย่าใช้กระดาษที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์/เครื่องมัลติฟังก์ชันอื่นที่ไม่ใช่เครื่องนี้

กระดาษติดค้างหรือไม่เมื่อพิมพ์บนกระดาษที่ใส่ในโมดูลตลับป้อนกระดาษที่เป็นอุปกรณ์เสริม

ถอดโมดูลตลับป้อนกระดาษออก แล้วติดตั้งอีกครั้ง