> ปัญหาเกี่ยวกับการส่งเอกสารที่สแกน > ไม่สามารถส่งเอกสารที่สแกน
453J-06H

ไม่สามารถส่งเอกสารที่สแกน

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะการตั้งค่าส่งหรือการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ผิด ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องและคอมพิวเตอร์อาจเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้อีกข้อ โปรดดูรายการด้านล่างนี้ประกอบด้วย

ตั้งค่าที่อยู่อีเมลของเครื่องไว้หรือไม่

ตรวจสอบว่าตั้งค่าที่อยู่อีเมลอย่างถูกต้องหรือไม่  

ระบุข้อมูลปลายทางถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าระบุข้อมูลปลายทางอย่างถูกต้องหรือไม่  

สามารถส่งอีเมลจากคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าคุณสามารถส่งอีเมลโดยใช้เมลเซิร์ฟเวอร์เดียวกันกับสำหรับเครื่องได้หรือไม่

การตั้งค่าส่งอีเมลถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าส่งอีเมลพื้นฐาน  
ใช้ UI ระยะไกลเพื่อกำหนดการตั้งค่าแบบละเอียดสำหรับการรับรองความถูกต้อง POP ก่อนส่งหรือสำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัส  

การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกต้องหรือไม่

หากไม่สามารถส่งอีเมลได้ ให้ตรวจสอบว่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS ถูกต้องหรือไม่

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ เช่น รหัสผ่าน ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าลงทะเบียนรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบและรายการข้อมูลเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ถูกต้องหรือไม่

ขนาดข้อมูลของไฟล์ที่แนบมาใหญ่เกินไปหรือไม่

ลดขนาดข้อมูลของไฟล์เพื่อส่งผ่านอีเมล  

การตั้งค่าส่ง SMB ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่าส่ง SMB
หมายเหตุ
การตั้งค่าเพิ่มเติมอาจจำเป็นขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
ในการเปิดใช้งาน TLS สำหรับส่งอีเมล  
ในการเปลี่ยนหมายเลขพอร์ต