> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > กระดาษยับหรือม้วนงอ > กระดาษยับ
453J-076

กระดาษยับ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะใส่กระดาษไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

ถ้าไม่ได้ใส่กระดาษไว้ใต้เครื่องหมายจำกัดจำนวนหรือใส่เอียง กระดาษอาจยับได้  

คุณใช้กระดาษที่ดูดซับความชื้นไว้ใช่หรือไม่

เปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม  

ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อพิมพ์บนกระดาษธรรมดาและกระดาษเนื้อบางหรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <การแก้ไขกระดาษยับ> การตั้งค่าเป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> งานพิมพ์อาจซีดจางหรือความเร็วในการพิมพ์อาจช้าลง

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม