> ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย > ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ SSID หรือคีย์เครือข่ายของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่จะใช้
453J-05W

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ SSID หรือคีย์เครือข่ายของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานที่จะใช้

ตรวจสอบ SSID หรือคีย์เครือข่ายดังต่อไปนี้
ตรวจสอบว่าสามารถพบ SSID บนเราเตอร์แบบไร้สายอุปกรณ์สำหรับจุดเข้าใช้งาน หรือกล่องบรรจุภัณฑ์หรือไม่
ตรวจสอบ SSID หรือคีย์เครือข่ายของเราเตอร์แบบไร้สายหรือจุดเข้าใช้งานโดยใช้ Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant