> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > งานพิมพ์อาจมีสีอ่อนๆ
453J-047

งานพิมพ์อาจมีสีอ่อนๆ

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับต้นฉบับ หรือปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อย ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

ต้นฉบับมีสีพื้นหลังหรือมีรอยเปื้อนหรือไม่ หรือคุณกำลังทำสำเนาต้นฉบับ เช่น หนังสือพิมพ์ที่พิมพ์บนกระดาษบาง ข้อความหรือภาพของอีกด้านจึงสามารถมองเห็นได้ผ่านกระดาษ

ตรวจสอบต้นฉบับ แล้วปรับความเข้มให้เป็นการตั้งค่าที่ถูกต้อง  

บริเวณสีขาวมีสีอ่อนๆ หรือไม่

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของ <ป้องกันการเกิดหมอก> การตั้งค่าเป็น <เปิด> อาจแก้ไขปัญหาได้  
หมายเหตุ
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> ความเข้มของงานพิมพ์อาจอ่อนลง

ปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเหลือน้อยหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีปริมาณหมึกที่เหลือในตลับหมึกเท่าใด และเปลี่ยนตลับหมึกตามความจำเป็น  
ตลับหมึกอาจถึงเวลาหมดอายุแล้วไม่ว่าระดับหมึกที่ปรากฏจะเป็นเช่นใดก็ตาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทำงานของเครื่องและวัสดุที่เสื่อมสภาพในตลับหมึก ให้เปลี่ยนตลับหมึก