> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > โทนสีไม่ถูกต้อง
453J-048

โทนสีไม่ถูกต้อง

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม หรือมีปัญหาเกี่ยวกับกระดาษด้านที่ทำการพิมพ์ ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

พิมพ์ลงบนกระดาษด้านที่ถูกต้องหรือไม่

ในกระดาษบางประเภท ด้านหนึ่งจะเหมาะสำหรับการพิมพ์ แต่อีกด้านหนึ่งจะไม่เหมาะ ถ้าคุณภาพการพิมพ์ที่ได้รับนั้นไม่ดี ลองพิมพ์บนกระดาษด้านตรงข้าม

คุณดำเนินการปรับเต็มในการไล่สีหรือไม่

เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์สูงสุดในการทำสำเนา ควรดำเนินการ <ปรับเต็ม>