> เมื่อคุณไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้อง > ผลลัพธ์ในการพิมพ์ไม่น่าพอใจ > บางส่วนของหน้าไม่ถูกพิมพ์
453J-045

บางส่วนของหน้าไม่ถูกพิมพ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าระยะขอบ หรือใส่กระดาษไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

คุณพิมพ์ข้อมูลโดยไม่มีระยะขอบใช่หรือไม่

อาการเช่นนี้เกิดขึ้นหากตั้งค่าระยะขอบเป็นไม่มีในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีระยะขอบโดยรอบเอกสารที่จะพิมพ์
แท็บ [การจัดชุด]  [การตั้งค่าขั้นสูง]  [ขยายขอบเขตการพิมพ์และพิมพ์]  [ปิด]

ที่ปรับกระดาษอยู่ในแนวตรงกับขอบของกระดาษหรือไม่

หากตัวกั้นกระดาษหลวมหรือแน่นเกินไป บางส่วนของเอกสารอาจไม่ถูกพิมพ์  

ติดตั้งเครื่องในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอย่างมากหรือไม่

เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งเครื่อง อาจเกิดการควบแน่น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ภาพและข้อความซีดจางหรือเป็นด่างดวง ถ้าตั้งค่า <ควบคุมการควบแน่น> เป็น <เปิด> การควบแน่นภายในเครื่องจะหมดไป การขจัดการควบแน่นอาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  
ข้อสำคัญ
ขณะที่การขจัดการควบแน่นทำงาน การพิมพ์อาจดำเนินการอย่างไม่ถูกต้อง และงานที่ออกมาอาจเป็นกระดาษเปล่า
ถ้าคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> คุณต้องเปิดเครื่องไว้เสมอเพื่อคงประสิทธิภาพในการขจัดการควบแน่น
หากคุณตั้งค่าเป็น <เปิด> การตั้งค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกปิดใช้งาน