> ข้อความและรหัสข้อผิดพลาด > การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด
453J-036

การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด

ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับรหัสข้อผิดพลาดแต่ละรหัส
ถ้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น เมื่อพิมพ์ไม่สำเร็จ หรือเมื่อคุณไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์หรือต้นฉบับที่สแกน รหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นในรายงานหรือในหน้าจอไฟล์บันทึกงานโดยเป็นตัวเลขสามหลัก
สำหรับวิธีพิมพ์รายงานข้อผิดพลาดและข้อมูลในรายงาน  
สำหรับรายละเอียดของหน้าจอไฟล์บันทึกงาน  

#001 ถึง #099

#001
#003
#005
#012
#018
#022
#037
#099

#401 ถึง #499

#401
#406
#408

#701 ถึง #799

#701
#703
#751
#752
#753
#755
#766

#801 ถึง #899

#801
#802
#804
#806
#808
#809
#810
#813
#816
#818
#819
#820
#821
#822
#827
#829
#839
#841
#844
#846
#852
#853
#861
#863

#901 ถึง #999

#934
#995