> การนำกระดาษที่ติดออก > เกี่ยวกับกระดาษติด > กระดาษติดในตัวเครื่อง
453J-03A

กระดาษติดในตัวเครื่อง

นำกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตามขั้นตอนที่ตรงกับตำแหน่งที่กระดาษติด
MF746Cx
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
 ถาดรับกระดาษ/ด้านหลัง กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (MF746Cx)
 ถาดรับกระดาษ/ด้านหลัง กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (MF746Cx)

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได้โดยง่าย อย่าพยายามใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมา แต่ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
เปิดฝาหลัง
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
4
ยกหน่วยดูเพล็กซ์
5
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
6
ปิดฝาหลัง

กระดาษติดในด้านหน้าและด้านหลัง (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

หากไม่สามารถนำกระดาษที่ติดออกมาได้โดยง่าย อย่าพยายามใช้แรงฝืนดึงกระดาษที่ติดออกมา แต่ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป
1
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
2
เปิดฝาหลัง
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
3
ค่อยๆ ดึงกระดาษออกมา
MF645Cx / MF643Cdw
MF641Cw
4
ปิดฝาหลัง