> ปัญหาอื่นๆ > เสียงรบกวนแปลกๆ ดังขึ้นเมื่อเครื่องเริ่มทำงานหรือระหว่างการพิมพ์
453J-087

เสียงรบกวนแปลกๆ ดังขึ้นเมื่อเครื่องเริ่มทำงานหรือระหว่างการพิมพ์

สาเหตุที่เป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ภายในเครื่อง หรือไม่ได้ใช้กระดาษที่เหมาะสม ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้
หมายเหตุ
แม้ว่าอาจเกิดเสียงรบกวนดังหรือเสียงรบกวนกะทันหันขึ้นก่อน ระหว่าง หรือหลังจากพิมพ์ แต่อาการนี้ไม่ใช่ปัญหาหรือการทำงานผิดปกติของเครื่อง

มีเศษกระดาษหรือถุงพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดภายในเครื่องหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีเศษกระดาษหรือถุงพลาสติกหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นใดภายในเครื่องหรือไม่

คุณใช้กระดาษที่เหมาะสมหรือไม่

ตรวจสอบกระดาษที่ใช้ได้ และเปลี่ยนเป็นกระดาษที่เหมาะสม

ใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าใส่กระดาษถูกต้องหรือไม่  

ติดตั้งตลับหมึกถูกต้องหรือไม่

ติดตั้งตลับหมึกอีกครั้ง  

คุณใช้ตลับหมึกแท้ของ Canon หรือไม่

ควรใช้เฉพาะตลับหมึกแท้ของ Canon เท่านั้นสำหรับเปลี่ยนตลับหมึก